Home SJMTOC Paddo’s onze kleine broertjes

Rituelen
Rituelen en ceremonies, misschien lijkt je dat allemaal onzin en dan sla je dit hoofdstukje gewoon over. We gaan er hieronder toch wat uitgebreider op in, omdat het je helpt om niet alleen de Paddo-trip te plaatsen, maar ook het verband te zien met andere ervaringen, religies en zelfs de discocultuur.
Het overschrijden van de grens tussen het bekende en onbekende, het zichtbare en onzichtbare, het bewuste en onbewuste, is een serieuze zaak. Je gaat als het ware in contact komen met stukken van jezelf, die normaal zijn weggestopt, die je je niet bewust bent. Om een voorbeeld te geven, je ruikt iets of je hoort een bepaald geluid en dat brengt je terug naar je kindertijd. Normaal besef je dat niet, maar in je trip komt dat allemaal makkelijker naar boven, de goede en de slechte ervaringen. Dat kan natuurlijk wel eens tegenvallen, je zet deurtjes open van herinneringen.


Occult
Een zakje met psilo's is voor mij een esoterische delicatesse van de eerste orde, echt een sacrament. Iedere trip levert een interessante occulte ervaring op. Dit wil niet zeg gen dat iedereen maar aan de paddestoel moet: je moet behoorlijk shock-proof zijn en in staat zijn om tegelijkertijd te genieten en te huiveren. Hallucinogene paddestoelen versterken zowel de lichte als de donkere kant van het leven en de inzichten die je krijgt kunnen zowel verlichtend als schokkend zijn. Eigenlijk moet je paddestoelen helemaal niet promoten, want net zoals bij LSD en XTC, selecteert dit spul haar eigen publiek. Zij die echt geïnteresseerd zijn in magie, een tikje avontuur lijk zijn aangelegd en zeebenen hebben maken de meeste kans om heelhuids een trip te doorleven.
Je kunt je daar op voorbereiden door de juiste plek en omgeving te kiezen, maar kun je verder iets doen opdat je niet al te hard herinnerd wordt aan wat je hebt weggestopt? De vraag is dan hoe je het onbewuste, het onderbewuste of de diepere lagen van wat Jung het collectief onderbewuste noemde, kunt bereiken.
De moderne wetenschap heeft daar wel op gestudeerd. Een psycholoog heeft er hele mooie theorie‰n over, zal praten in termen van associaties, hypnose en deprogrammeren maar sinds onheuglijke tijden hebben de medicijnmannen, priesters en sjamanen hier hun ceremonies en rituelen voor. En die hebben hun functie bewezen, anders waren ze ondertussen wel afgeschaft. Het idee dat al dat soort dingen bijgeloof en onzin is, staat loodrecht op de ervaring van heel veel mensen die er mee te maken kregen en wonderbaarlijke resultaten zagen. Met behulp van bepaalde gebaren, manieren van ademhalen, autosuggestie, hypnose, symbolen, patronen, bepaalde woorden die een diepere betekenis hebben, etc. hebben priesters en sjamanen een heel arsenaal ontwikkeld van wat we tegenwoordig misschien communicatie met je diepere zelf zouden noemen.
De wetenschap heeft haar eigen modellen, zoals Freud's psychoanalyse en Jung's werk over archetypen. Toch heeft dat maar een tipje van de sluier rond de effectiviteit van het werk van die oude helers, heksen en helpers opgelicht. We accepteren steeds makkelijker dat veel van de rituelen uit zogenaamd primitieve culturen heel effectief zijn en bijvoorbeeld medische problemen kunnen oplossen, waar ze in het Westen geen raad mee weten.
Rituelen worden in verband met een psychedelische ervaring belangrijk, omdat je als het ware je `rationele' verstand moet achterlaten; je kunt in een trip niet meer vertrouwen op de normale logica, je levert je over aan de krachten van het onderbewuste. Het is niet voor niets dat al eeuwenlang en in verschillende culturen op zeer respectvolle en rituele wijze met magische paddestoelen werd omgegaan. Natuurlijk kunnen we je nergens toe dwingen maar in ieder geval doen we aan iedere gebruiker de suggestie om te leren van en je te laten inspireren door de wijsheid van oudere culturen en volken ‚n de paddestoel zelf. Wij noemen ze in dit boekje niet voor niets "onze kleine broeders", we geven daar mee aan dat ze iets te delen hebben, dat de broederschap der paddestoelen en die der mensen misschien wat verder gaat dan eten en gegeten worden!

Voor wat betreft de Paddo's en andere psychedelica is het geen gek idee, wat te lenen van de oude culturen, ze hebben er daar langer ervaring mee. Het leuke is zelfs dat de zogenaamde `moderne' wetenschap, soms na veel onderzoek, ontdekt dat die oude en `barbaarse' methoden stoelen op een heel juist begrip van bijvoorbeeld de interactie tussen lichaam en geest.

Gevecht
Wanneer het schuimt in mijn ziel,
de maalstroom zich een weg naar buiten vecht
en ik ronddraai in mijn zielekooi,
dan voel ik dat de rivier van het mijne
zich meet met de oceaan van het goddelijke,
en het is niet meer dan een toeschouwer
van de eeuwige dans tussen mij en mijn,
al zoekend en draaiend,
een wervelende bede
om doel en richting.
Rituelen zijn geformaliseerde manieren om contact te maken met bijvoorbeeld de geestenwereld. Nu kun je zoiets zien als een echt contact met de andere wereld (buiten je), maar ook, als je daarin niet gelooft, kun je het gewoon zien als een goede manier om boodschappen te sturen naar je onderbewuste. Dat is een eigenwijs stelsel dat je niet makkelijk kunt bereiken. Het is in de loop van je leven, en vooral in je vroege jeugd, `geprogrammeerd' door je ervaringen, vaak door een eindeloze herhaling van bijvoorbeeld opmerkingen van je ouders.
In de loop der tijden zijn er heel wat manieren gevonden - en in de vorm van rituelen doorgegeven - om toch in contact te komen met dat onderbewuste. Je kunt, wat ons betreft, een ritueel dus op verschillende manieren bekijken: als een echt contact met het andere (buiten jezelf) of als steuntje voor je eigen onderbewuste (binnen jezelf). Of je er in gelooft maakt wel iets uit, maar ook als je het niet anders ziet dan als programmering van je onderbewuste, kan het heel krachtig werken.


Rite of passage
De traditionele manier van voorbereiding op een trip is die van een rituele reiniging en het maken van contact met de geestenwereld en daar de hulp van in te roepen. Het gaat vaak om initiaties, die in het kader van een zogenaamde `rite of passage' (overgangsritueel bij bijvoorbeeld het begin van meerderjarigheid) worden geplaatst. Je gaat van jongen tot man, van gewone waterdrager tot krijger, van dienaar tot priester of van buitenstaander tot geïnitieerde. Deze initiaties komen neer op inzicht in `verborgen' kennis, op deelhebben aan het `weten' of op deel uitmaken van de groep die `weet'. Het gaat er om dat je iets bijzonders doet, dat indruk op je maakt en waardoor je voelt dat je op een `hoger' plan bent gekomen.
In de Hemel
Het koninkrijk der hemelen is dichtbij.
In tijd en ruimte is het nu
de perfectie van onze schepping.
Maar hoe goed is dat verborgen,
hoe diep weggestoken in onze
onsterfelijke ziel,
waar alleen genade het ons doet
vermoeden
en de zoeker slechts vindt,
indien hij gevonden wordt.
Dat tijdloze moment
is genade.

In veel culturen waren die initiaties erg belangrijk, ze bepaalden je leven, waar je woonde en wat je taak werd. Vaak werd je eerst een paar dagen met anderen het bos ingestuurd, om te vasten en als preparatie. Vervolgens moest je dan door een nauwe gang of donkere rotsspleet kruipen of allerlei proeven doorstaan om uiteindelijk in de groep te worden opgenomen. Meestal werd er aan het eind een soort teken gegeven, een totem of tatoeage, en dan uitbundig feest gevierd; je was man/vrouw/krijger geworden. Dat feesten kan ook na een trip een goede afsluiting zijn; je helemaal laten gaan in een nieuw besef, een breder bewustzijn. (Bedenk dat ook ons carnaval niet alleen leuk is, maar ook een rituele en religieuze betekenis heeft.)
In onze samenleving zijn die overgangen langzaam weggesleten. Alleen godsdienstige mensen hechten er soms nog aan, bij de Joden vormt de Bar Mitzwa bijvoorbeeld nog een belangrijke mijlpaal. Er zijn antropologen (wetenschappers die primitieve culturen bestuderen), die menen dat veel van de problemen van de moderne mensen te wijten zijn aan het wegvallen van die duidelijke mijlpalen en overgangen in ons leven. We zouden ze nodig hebben om op bepaalde momenten met onszelf in het reine te komen, afstand te nemen van de frustraties van de kinderjaren en dan `wijzer' te worden. Door de programmering heenprikken, inzien wie we zijn en waarom we zijn zoals we zijn.


De opzet van een ritueel
In veel rituelen komen dezelfde elementen voor. Het gaat meestal om een reiniging, een heiliging, het scheppen van een structuur en het maken van een verbinding. Dat wordt gesymboliseerd door bepaalde handelingen, die het vastleggen in de taal van het onbewuste (neurolinguistisch programmeren is daar een moderne term voor).
Je ziet dat men meestal begint met boete doen, reinegingen en schoonmaken. Dat gebeurt vaak door te werken met de rook van kruiden als salie (sage) of wierook (geuren zijn erg belangrijk tijdens een trip). Je kunt je ook wassen, of symbolisch wassen en daarmee als het ware de invloed van het verleden en de omgeving afleggen. Dat geestelijke schoonmaken is belangrijk, je neemt zoveel onverwerkt spul van anderen en jezelf mee, gooi dat er allemaal uit en af. De Huichol indianen bijvoorbeeld maken er een hele, vooral geestelijke, reinigingstrip van en voor hun collectieve peyote-ritueel bekennen ze publiekelijk wat ze allemaal fout gedaan hebben.
In het verdere ritueel speelt herhaling een rol, maar ook het gebruik van ritmes van drum of ratel, zang, samen of alleen stil bidden, bewegen in een cirkel, contact maken met de vier windrichtingen (‚n boven/beneden) en men betoont respect voor de `intelligentie' waar je mee te maken krijgt (of je die nu binnen of buiten jezelf plaatst). Concentratie is belangrijk en, zonder dat meteen bidden te noemen, kun je door het gebruik van bepaalde woorden jezelf ergens op richten. Op die manier kun je jezelf klaarmaken en enigszins afstand nemen van de invloeden van de wereld om je heen.


De ruimte waarbinnen je tript is niet alleen feitelijk van belang, maar ook magisch; je kunt die ruimte symbolisch afperken door bijvoorbeeld op vier hoeken een voorwerp te plaatsen, een soort wachttorens. Indianen maken vaak een cirkel of medicine-wheel, ook dat is een respectvolle afscherming, bedoeld om de `goede' energie binnen te houden en de slechte buiten te sluiten.
Na de reiniging kun je je concentreren en verbindingen maken, een link leggen naar de geesteswereld door dansen, gebaren, spreuken, zang etc. etc. Andere culturen hebben daar soms fascinerende vormen voor gevonden, met maskers, met offers aan de Goden of Geesten, aanroepingen, gebeden, gezangen of speciale muziek. En bedenk maar eens dat bijvoorbeeld een Heilige Mis of kerkdienst op veel dezelfde principes is gestoeld.

Spinnen
Ik werd tijdens een trip steeds belaagd door grote spinnen zodra ik mijn ogen dicht deed. In plaats van mijn ogen de hele tijd open te houden of in gedachten hard weg te rennen voor die beesten waar ik normaal bang voor ben, probeerde ik daar bewust boven te gaan staan en ervoor kiezen om de spinnen nou eens heel goed te bekijken. Ik werd getroffen door de schoonheid en symmetrie van hun behaarde lichamen en heb er gefascineerd naar zitten kijken. Deze `overwinning' probeer ik vast te houden in mijn dagelijkse leven.

Contact - verbinden
Reinig je niet alleen, verbind je ook. Bijvoorbeeld met de anderen in de groep en ook met de Paddo's, die je kunt doorgeven aan elkaar. Dat mengt goed en op deze manier voegt iedereen er z'n eigen energie aan toe. Geef elkaar een hand, steek wat wierook aan, neem allemaal een slokje water, brandt een kaars, kies een bloem uit, zing samen; het komt allemaal neer op `intunen'. Herhaling helpt, iedereen heeft z'n eigen energie, maar als we dezelfde bewegingen maken komen we op hetzelfde niveau, feitelijk ook in dezelfde hersengolf-frequenties. De paddestoel, die alle emoties en ervaringen `versterkt' en `versnelt' maakt dat nog intenser.
Verbindingen maken, de energie van anderen toelaten en een stap verder, misschien energie uit het verleden of je eigen verleden oproepen; het aanroepen van Goden, Geesten of Krachten in de natuur is weer een kwestie van verbinden met een archetypische energie die ergens diep in ons is gecodeerd via het beeld van deze of gene God, kracht, symbool.


Structuur
Rituelen kun ook zien als ondersteuning en om structuur aan te brengen in de chaos om je heen. Dat principe geldt trouwens niet alleen voor het gebruik van Paddo's of andere psychedelische middelen, maar ook voor kerken, verenigingen en in de politiek. Zelfs 's ochtends voor de spiegel en bij de koffiemachine op kantoor ontwikkelen zich na verloop van tijd zekere rituelen. De manier waarop je je aankleedt voor een begrafenis, trouwerij of feest, hoe je je daar gedraagt en contacten legt, dat is in feite allemaal erg ritueel. In dat opzicht is er weinig verschil tussen een Afrikaans stamfeest en wat hier op een house-feest gebeurt.

Eeuwig patroon
Het is goed om als je de trip inpast in een bredere ceremoniële context, het eeuwenoude patroon van scheiding, inwijding en terugkeer te herkennen. In allerlei mythen zie je dat patroon, maar volgens psychiaters als Stan Grof, die veel met psychedelica werkte, heeft het zelfs iets te maken met de ervaringen rond en tijdens je geboorte.

Ayahuasca
De structuur van een ritueel kan je helpen, door inzinkingen heen te komen of te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Bij bijvoorbeeld de Ayahuasca-rituelen in Brazilië staan de deelnemers in een bepaald patroon en ze dansen en zingen de hele tijd. Doordat de danspassen en de gezangen helemaal zijn ingesleten in je systeem kun je daar op terugvallen in zwakke momenten en krijg je ook steun van de anderen. Sommige deelnemers vinden dat het je afhoudt van een lekkere trip, maar het blijkt toch dat het je strikt houden aan de opzet beter werkt.
Je maakt misschien een minder `diepe' trip, maar je werkt wel aan dat stukje waar je later iets aan hebt, namelijk het grens vlak tussen je ego en de groepsenergie. Ze noemen dat ritueel ook `werken', je pelt de frustraties en trauma's en projecties als schilletjes van je af. Het resultaat is niet alleen relatief gelukkige en tevreden mensen, maar ook wonderbaarlijke genezingen van wat de medici hier als `terminaal ziek' opgaven.
Dat patroon beleef je in de trip zelf, maar kun je ook in het ceremonieel passen. Dus eerst een scheiding tussen je normale doen en de rituele plaats maken, door dat af te scheiden, maar misschien ook door extra rust, vasten of ook door met een paar vrienden (of alleen) ergens een stille plek buiten op te gaan zoeken. De inwijding of initiatie, die je niet alleen deel maakt van de psychedelische gemeenschap, maar je ook echt op een dieper niveau kan brengen, kun je ook een vorm geven, zeker als je het met een wat grotere groep doet.

Nadoen of zelf bedenken
Tot zover een heleboel over rituelen, nu komt het er op aan wat je daar zelf mee doet cq. mee wilt doen. Je kunt je voor wat betreft de ceremonies of rituelen houden aan wat bijvoorbeeld de sjamanen of de indianen deden. We gaven al wat voorbeelden en in de literatuur is daar veel over te vinden, maar je kunt ook zelf iets bedenken. Misschien helpt het als je een paar basisregels als leidraad gebruikt: * Een ritueel is door bepaalde handelingen, geluiden, woorden, gebeden, visualisaties en dergelijke, werken aan je relatie met iets in je onderbewuste danwel de geestenwereld. * Je wilt een verbinding maken, de grens tussen twee werelden overbruggen. Dat hoeft niet direct iets vaags te zijn; je kunt bijvoorbeeld iets doen aan je relaties met anderen, aan de separatie tussen de groepsleden, tussen jou en de mensen om je heen, maar ook tussen je bewuste en onbewuste of tussen je hoofd of in je lijf,

Bedenk je eigen rituelen of laat ze spontaan ontstaan.
Wees creatief, maak het niet te zwaar en bedenk dat alles wat je met de juiste aandacht doet al een zekere meerwaarde krijgt of het nu gaat om een gedicht lezen, even wat stilte en concentratie, elkaar aan het begin van de trip een hand of omhelzing geven of elkaar een goede trip wensen. Een kleine ceremonie of ritueel helpt je, geeft duidelijkheid en steun op je reis door, wat toch altijd, een vreemde wereld zal blijven.
View Shopping List Checkout
Home Sitemap - all pages and ppdoucts Search - index and full-text search Up - overview View PREVIOUS psychoactive or psychedelic View NEXT psychedelic or psychoactive

[www.sjamaan.com] [Español] [Italiano] [Francais] [Deutsch] [English] [Nederlands]

()