Home SJMTOC Paddo’s onze kleine broertjes

VisualiserenJe visueel iets kunnen voorstellen is voor sommige mensen heel gemakkelijk; als ze aan een appel denken en hun ogen dichtdoen zien ze er een. Anderen hebben er moeite mee. Maar het blijkt dat voor vrijwel iedereen de Paddo's hier helpen; je ziet de fraaiste beelden en je ziet echt voor je waar je aan denkt. Een Paddo's trip kan een ware ontdekkingstocht zijn op dit gebied, je kunt zien en leren hoe je ermee omgaat en je kunt dat later, ook zonder middelen, ook proberen te doen.

Visualisatie is een oeroude techniek, die we pas langzaam herontdekken. In oude religies maakte men er veel gebruik van en als je je een beetje verdiept in bijvoorbeeld het Boeddhisme kom je het tegen in allerlei oefeningen en meditaties. Men gebruikt boeddha's en complexe, maar symmetrische, beelden, vaak geschilderd op zijde (Tangkha's), als oefenmateriaal. Het werken met cirkelvormige mandala's komt ook in andere culturen voor en tijdens je trip zelf zoiets tekenen kan heel inzichtelijk zijn.
De afbeeldingen met je ogen dicht weer proberen te zien is een oefening in visualiseren en dat kan een heel magische gebeurtenis worden; je kunt daarmee volgens de oude meesters de werkelijkheid beïnvloeden ofwel je wil opleggen aan de materiële wereld. Dat is magie en misschien klinkt het wat eng, maar je bent bij een trip wel degelijk op een magisch terrein bezig. Je hoeft daarbij niet direct aan heksen en zo te denken, maar dat er een bijzondere relatie is tussen wat je in je hoofd vormt of visualiseert en de realiteit daarbuiten staat buiten kijf. De mensen die de oude aardereligies aanhangen zijn er nog steeds, ze noemen zich Wicca of Craft en in Zuid Amerika ook wel Voodoo. Ze gebruiken onder meer visualisaties om hun wil te sterken. Ook werken ze met voorwerpen en totems, maar die zijn eigenlijk niet meer dan geheugensteuntjes voor wat ze in hun hoofd bekokstoven. Dat is in de meeste gevallen overigens niets slecht bedoeld; men zoekt op die manier wel degelijk naar de positieve spirituele dimensie.

Je kunt visualiseren vanuit jezelf - overigens kan dat ook zonder Paddo's - of je kunt een externe leidraad gebruiken. Dat kan in de vorm van een geluidsbandje/CD met suggesties dat je koopt of zelf maakt, of je vraagt iemand je te helpen. Sommige mensen zijn daar erg goed in, ze leiden je als het ware op weg naar jezelf. Men noemt dat wel `guided visualisation'; iemand die je als een gids een beetje helpt, stuurt en stimuleert. De opzet en duur van zo'n visualisatie verschilt natuurlijk, je hoeft er echt niet de hele trip aan te besteden. Iedereen heeft natuurlijk verschillende doelen/problemen/wensen. In het algemeen is er een relaxfase (inductie) waarin je je ontspant, luistert naar muziek en met de suggestie dat je bijvoorbeeld ergens in de natuur op een lekker bed ligt, en je luistert naar je ademhaling en alle delen van je lichaam komen aan de beurt voor ontspanning. Een suggestie kan bijvoorbeeld zijn: voel een warm licht dat op je voeten straalt en naar boven gaat.
De volgende fase is dat je iets actiever in je droomwereld op stap gaat. Dat kan bijvoorbeeld een reisje naar beneden zijn, naar je persoonlijke onbewuste, via bijvoorbeeld een trap naar een kelder, door deuren, langs wachters waarin je dan vaak ouders herkent, naar een donkere ruimte waar je vrede kunt sluiten met die diepere gevoelens, projecties en gedachten.

Wanneer je daarentegen omhoog gaat - de naam vliegenzwam voor de Amanita Muscaria was nog niet zo gek - kom je in je bovenwereld.
Die kan je gids natuurlijk niet voor je zien, maar het is goed om daar bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een veilige plek, naar een geheime grot of hut, om te zien wat je daar toch verborgen houdt.
Je kunt ook ouders en andere mensen gaan opzoeken (eventueel via boodschappers of geschenken). Er is een heel arsenaal archetypische symbolen. Die komen in allerlei oude verhalen voor zoals de tocht van de jonge held door het bos, de tegenstanders, het kasteel met de trappen, de vreemde dieren die hem belagen, maar uiteindelijk de prinses - soms een pad die je moet kussen - en de nieuwe rol in de wereld. Het patroon is hetzelfde in alle culturen.


Bouwen aan je droomkasteel
Een speciale techniek, die onder meer door het Afrika Instituut wordt gebruikt, is het maken van een eigen droomkasteel door visualisatie. Dat kun je stap voor stap opbouwen; je begint met een kist voor dingen die je dwars zitten, dan denk je er een stoel bij, dan een hutje en dat ga je uitbreiden en uiteindelijk maak je er een heel droomkasteel van, compleet met raadgevers.

Zonder hulpmiddelen is dat een kwestie van vele sessies, maar met wat psychedelische stimuli kun je sneller bouwen. Het idee is dat je dat denkbeeldige droomkasteel ook later gaat bezoeken om in contact te komen met je diepere zelf. Als het werkelijk een deel van jezelf is geworden kun je op die manier raad vragen of problemen oplossen.
Ondanks dat het wat moeite kost is het een fraaie techniek.

Denk er aan, dat aan het einde van iedere visualisatie je goed afsluit; heel bewust terugkomen naar je waar je was, je gids bedanken; je wilt tenslotte geen onafgemaakte zaken in je onderbewuste laten spoken. Het is goed om even op te staan, iets anders te doen of wat te drinken, en dan gewoon verder gaan met je trip.

Maria Sabina
De Indiaanse vrouw uit de binnenlanden van Mexico, die het Westen liet meedelen in haar kennis over paddestoelen, had een duidelijke visie:

"There is a world beyond ours, a world that is far away, near by, and invisible. And there is where God lives, where the dead live, the spirits and the saints, a world where everything is known. That world talks. It has a language of its own. I report what is says. The sacred mushroom takes me by the hand and brings me to the world where everything is know. It is they, the sacred mushrooms, that speak in a way I can understand. I ask them and they answer me. When I return from the trip that I have taken with them, I tell what they have told me and what they have shown me."
De sjamaan Maria Sabina over het gebruik van hallucinogene paddestoelen gedurende haar (healing)ceremonies.

Hoe dieper je in de wereld van paddestoelen gaat, hoe meer je tegenkomt. Je kunt ook het verleden en de toekomst zien, die tezamen komen als iets dat al bestaat, een tijdloze eenheid. Ik zag miljoenen dingen en begreep ze. Ik zag en kende God; een immens mechanisme dat beweegt, de sferen die draaien, met de sterren, de aarde, het hele universum, de dag en de macht, de lach en de traan, geluk en ellende. Wie de weg van de mushroom helemaal aflegt, zal zelfs dat oneindige mechanisme zien.
The more you go inside the world of mushrooms, the more things are seen. And you also see our past and our future, which are there together as a single thing already achieved, already happened...Millions of things I saw and knew. I knew and saw God: an immense clock that ticks, the speres that go slowly around, and inside the stars, the earth, the entire univese, the day and the night, the cry and the smile, the happiness and the pain. He who knows to the end the secret of the mushroom can even see that infinite clockwork.
View Shopping List Checkout
Home Sitemap - all pages and ppdoucts Search - index and full-text search Up - overview View PREVIOUS psychoactive or psychedelic View NEXT psychedelic or psychoactive

[www.sjamaan.com] [Español] [Italiano] [Francais] [Deutsch] [English] [Nederlands]

()